Når radonmåling er foretaget og rapport er modtaget er følgende muligt:

Læsning af resultatet

Hvis du har et relativt lille indhold af radon i indeluften, vil der typisk være en usikkerhed på +-10 Bq/m3 på måleresultatet. Usikkerheden stiger i takt med radonniveauet.

Vær opmærksom på, at det heller ikke er ligegyldigt, hvor i boligen, de forskellige niveauer er blevet målt. Viser en måling høje niveauer i en ubeboet kælder, men fine niveauer i resten af huset, er der mindre grund til bekymring end i et hus, hvor niveauerne er skyhøje i husets opholdsrum.

Ved radonniveau under 100Bq/m3:  

Radonniveau er under den anbefalede grænseværdi. En tommelfingerregel er at risikoen for at få radonrelateret lungekræft falder, jo lavere radonniveauet er.       
Det anbefales som minimum at fortsætte/optimere almindelig udluftning.

Optimal estimeret forbedring: 10%

                                                             

Ved radonniveau mellem 100 og 200 Bq/m3:

Iværksæt forbedringer eller kontakt os for assistance og råd:

Luft ud. Udluftningen er den mest enkle måde at nedbringe koncentrationen af radon i luften, men blot at åbne et vindue er ikke nok, da koncentrationen af radon hurtig vil stige igen, når du lukker vinduerne. Sørg for, at der er vedfarende luftskifte i din bolig.

Optimal estimeret forbedring: 10% 

Check, juster og evt. installer luftventiler, til sikring af god luftskifte i boligen. Det skal sikres at der ikke sker forøget luftudsugning (i forhold til luftindsugning), da dette vel øge undertrykket i bygningen og derved øge opsugning af radongas fra jorden under dit hus.

Optimal estimeret forbedring: 15% 

Har du mekanisk ventilation, så sørg for at anlægget er indstillet korrekt. For lille luftskifte kan medvirke til et forhøjet radonniveau. Ligeledes kan for højt luftskifte også være med til at øge koncentrationen, da du risikere at skabe et endnu lavere tryk inde i boligen, hvilket medvirkende til at radongas bliver suget op fra jorden under dit hus.

Optimal estimeret forbedring: 60%

Har du ikke mekanisk ventilation, så overvej installer mekanisk ventilation.

Optimal estimeret forbedring: 70%

Tætn huset, så radon ikke kan trænge ind. Undersøg de konstruktioner, der grænser op mod jord. Hvis der er synlige revner og sprækker bør de tætnes. Det gælder også rørgennemføringer.

Optimal estimeret forbedring: 40%

Ved radonniveau over 200 Bq/m3:

Iværksæt større forbedringer eller kontakt os for assistance og råd:

Luft ud. Udluftningen er den mest enkle måde at nedbringe koncentrationen af radon i luften, men blot at åbne et vindue er ikke nok, da koncentrationen af radon hurtig vil stige igen, når du lukker vinduerne. Sørg for, at der er vedfarende luftskifte i din bolig.

Optimal estimeret forbedring: 10%

Check, juster og evt. installer luftventiler, til sikring af god luftskifte i boligen. Det skal sikres at der ikke sker forøget luftudsugning (i forhold til luftindsugning), da dette vel øge undertrykket i bygningen og derved øge opsugning af radongas fra jorden under dit hus.

Optimal estimeret forbedring: 15% 

Har du mekanisk ventilation, så sørg for at anlægget er indstillet korrekt. For lille et luftskifte kan medvirke til et forhøjet radonniveau. Ligeledes kan et for højt luftskifte også være med til at øge koncentrationen, da du risikere at skabe et endnu lavere tryk inde i boligen, hvilket medvirkende til at radongas bliver suget op fra jorden under dit hus.

Optimal estimeret forbedring: 60% 

Tætn huset, så radon ikke kan trænge ind. Undersøg de konstruktioner, der grænser op mod jord. Hvis der er synlige revner og sprækker bør de tætnes. Det gælder også rørgennemføringer.

Optimal estimeret forbedring: 40%

Installere mekanisk ventilation med godt styret/justeret ind- og udsugning af luft, således af der ikke skabes undertryk i bygningen. Der kan med fordel installeres et varmegenvindings anlæg.

0ptimal estimeret forbedring: 70% 

Etablere en radonmembran over husets konstruktion med jord ved placering af indvendig membran. Bemærk, at der ikke må være flere tætte membraner liggende op ad hinanden inde i en konstruktion, da fugt kan blive fanget mellem membranerne. Inden du etablerer en indvendig radonmembran, skal du derfor sikre dig, at der ikke allerede er en plastmembran (fx en fugtmembran) i konstruktionen. Er det tilfældet, skal du lægge den nye membran på det samme sted eller fjerne den gamle membran. Det kan være svært og dyrt at etablere en membran på et eksisterende hus, og der er ingen garanti for at den nye membran vil nedsætte radonniveauet tilstrækkeligt. Bemærk også at radon kan trænge ind gennem porøse vægge med forbindelse til jord.

Optimal estimeret forbedring: 50% 

Installer luftstrømning under huset, således at der ledes udeluft under husets gulv fra vest til øst (eller fra nord til syd). Ved krybekælder er dette en simpel løsning. Da der oftest er vestenvind i Danmark vil virkningen være bedst ved luftstrømning fra vest til øst. Dette er bedst muligt når der under huset findes en krybekælder eller et luftrum under gulvet. Luftstrømmen skal være under gulv og underlæggende isolering.

Optimal estimeret forbedring: 20%

Installeret et radonsug. Et radonsug (en lille ventilator med lavt strømforbrug) suger radon op fra under gulvet og fører det gennem rør op over husets tagryg eller ud til en brønd ved siden af huset. Hvis der foretages en renovering af husets grundkonstruktion, kan det anbefales af forberede et radonsug i husets grundkonstruktion. Hvis senere radonmåling viser for højt radonniveau, så kan der relativt let etableres et radonsug, når det forberedende arbejde under gulvet er udført.

Optimal estimeret forbedring: 70%

Forbedrer husets konstruktion mod jord og foretag eventuel en renovation af husets grundkonstruktion.

Optimal estimeret forbedring: 70%

Forny husets konstruktion mod jord – og her kan samtidig tilføjes mere isolering under gulvkonstruktionen og måske indlægges rør for gulvvarme. Optimal skønnet forbedring: 90% Installer luftstrømning under huset, således at der ledes udeluft under husets gulv fra vest til øst (eller fra nord til syd). Da der oftest er vestenvind i Danmark vil virkningen være bedst ved luftstrømning fra vest til øst. Dette er bedst muligt når der under huset findes en krybekælder eller et luftrum under gulvet. Luftstrømmen skal være under gulv og underlæggende isolering.

Optimal estimeret forbedring: 90%

Overvejelse 

Bliver radonsikringen en dyr affære, kan du overveje, om du vil investere i den, eller om du i stedet vil forsøge at bringe niveauet ned med lettere og billigere tiltag som eksempelvis bedre ventilation.

Et godt sted at starte kan fx være at tjekke husets friskluftventiler og sørge for, at huset er ventileret korrekt. Korrekt ventilation kan også afhjælpe andre indeklimaproblemer, såsom fugt og partikelforurening.

Bemærk, at korrekt ventilation også indebærer, at du ikke skruer for højt op for dit mekaniske ventilationsanlæg. Det er vigtigt, at den forbedrede ventilation ikke skaber et øget undertryk i boligen. Sker det, kan der blive suget mere radonholdig luft op i boligen.

Her kan Radonfokus hjælpe:                            (tekst nedenfor tilføjet)

Radonfokus sælger målebokse og elektriske måleapparater. 

Radonfokus udlejer elektriske målebokse.

Radonfokus hjælper med at placerer måleudstyret.

Radonfokus udarbejder rapport over målingen.

Radonfokus anviser forbedringsforslag.

Radonfokus er behjælpelig med praktisk udbedring af mindre forbedringer.

Radonfokus er behjælpelig med at planlægge og gennemføre større forbedringsopgaver.

Radonfokus entrerer med andre fagfolk og firmaer, som kan assisterer med radon forbedringer, hvor det er tiltrængt.

Radonfokus er klar med hjælp og råd om radon og hjælper efterfølgende  kan efterfølgende være behjælpelig med at nedbringe for højt radonniveau.

Konsulenthjælp fra Radonfokus. 

Emne                    Antal                     Pris incl moms

Konsulent kontakt per telefon Gratis

Konsulent-besøg på din adresse per time kr 900*)

Hjælp og assistance ved                                                                                                   ordring af firme til forbedring              per time                          kr 500*)                              

*) pris inkluderer kørsel i Vestsjælland, besigt af forhold, råd samt besøgsrapport. Ved besøg bedes kunde kopi af tegninger af huset samt relevante papirer til overlevering til konsulent.  

Selvom hjælp og råd koster penge, vil det nogle gange være en fornuftig investering. Konsulent hjælper dig med at vælge den radonsikring, der i det konkrete tilfælde ser mest hensigtsmæssig ud fra både økonomiske, tekniske, æstetiske og brugsmæssige hensyn. 

Konsulent kan også være behjælpelig med at anvise velegnede produkter til forbedringen samt henvise til gode kvalificerede håndværkere til udføring af opgaverne.

Kontakt

For yderligere information omkring løsninger, muligheder, priser eller andet: –> anvende vores kontaktformular –>  KLIK 

Klik her for at læse vores: Salgs- og leveringsbetingelser for produkter og ydelser.

Opdateret 2017-04-06