Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image.png

BESTIL: dosimetre, elektrisk måleinstrument, luftventil, ventilator, luftrenser m.m.: Gå til web-shop.

SE MULIGHEDER FOR RADONMÅLING:

  • NORMAL MÅLING: Måling med Radtrak Dosimetre i to-tre måneder.
  • QUICK MÅLING: Måling med Rapido Dosimetre i 14 dage. (retningsgivende måling).
  • ARBEJDSPLADS MÅLING: Måling med Duotrak Dosimetre i 10 arbejdsdage. (Måler startes/stoppes hver arbejdasdag).
  • Måling med elektrisk måleinstrument.

Målinger udføres bedst i månederne fra oktober til marts, hvor opvarmning af huset medfører undertryk inde i huset, således at radon ”suges” fra undergrunden ind i huset gennem små sprækker og utætheder. Der kan på alle tider af året måles radonniveau – men hvis der ønskes en udregnet “årsmiddelværdi” skal måling udføres over to-tre måneder i perioden oktober til marts.

RADONFOKUS samarbejder med Radonova Laboratories fra Sverige.

.

.

Dosimeter                                                          Canary Elektrisk Måleinstrument

Emne                    Antal                     Pris incl moms

Dosimeter, Radtrak, sæt a to stk, 60 måledage 1 sæt Kr 600     

Dosimeter, Radtrak, sæt a to stk, 60 måledage 2 sæt Kr 1100     

Dosimeter, Rapidos, sæt a to stk, 10 måledage 1 sæt Kr 950

Dosimeter, Rapidos, sæt a to stk, 10 måledage 2 sæt Kr 1750

Wave Elektrisk Måler, 1 stk Kr 1295

Wane Elektrisk Måler, 2 stk Kr 2540

Canary Elektrisk Måler, leje*) 1 stk Kr 600

Canary Elektrisk Måler, leje*) 2 stk Kr 1100

Canary Elektrisk Måler, leje*) 3 stk Kr 1600

Canary Elektrisk Måler, køb 1 stk Kr 1495

Canary Elektrisk Måler, køb 2 stk Kr 2845

Canary Elektrisk Måler, køb 3 stk Kr 4045

*) Ved leje betales kr 1300 i depositum, som krediteres når varen returneres rettidigt.

Bestilte varer leveres fragtfrit. 

Ved Dosimetre medleveres returemballage til forsendelse til Laboratorium.

Ved lejet udstyr leveres returemballage, og returnering af lejet udstyr betales af kunden.

Med levering følger placeringsanvisning samt for elektrisk måleapparat skema for notering. 

Bestilling

Vare bestilles i Radonfokus Shop på:   http://www.jetthruster.dk/radonfokusshop

Returnering af dosismetre

Efterendt måling sendes dosismetre i den medleverede beskyttelsespose til: 

…..

Og efter tre til fire uger modtages rapport.

Returnering af måleskema og lejet måleudstyr 

Efter endt måling sendes udfyldt måleskemasamt lejet udstyr til:

Post: Radonfokus, Papegøjevej 15, 4200 Slagelse.

  Og efter en uge modtages rapport og depositum tilbageføres.

Returnering af måleskema (ved købt elektrisk måler)

Efter endt måling sendes udfyldt måleskema til:

Post: Radonfokus, Papegøjevej 15, 4200 Slagelse.

Eller Mail: info@radonfokus.dk

Og efter en uge modtages rapport.

Radonfokus data:

Telefon: 4121 1160

Veb: www.radonfokus.dk

Mail: info@radonfokus.dk

Adresse:   Radonfokus, Papegøjevej 15, 4200 Slagelse