Du kan måle radon på flere måder: 

  • Med Dosimeter
  • Med elektrisk måleinstrument
  • Måling og variation i radonniveau.

Måling med Dosimeter

Dosimetre

Dosimeter er en lille radonmåleboks (som en myrelokke-dåse).

Vi sender 2 eller flere dosimetre – Radtrak – med posten, og du placerer dosimetrene og måler radoneksponeringen i 2-3 måneder i fyringssæsonen fra oktober til april, hvor temperaturforskellen mellem ude og inde er størst. Efter denne måling modtages fra labiratoriet en udregnet årsmiddelværdi.

Det er muligt med 2 eller flere dosimetre – Rapido – at foretage radonmåling på 10 dage. Denne måling er retningsgivende og bør senere gentages som en 2 måneders måling.

Efter måling i to til tre måneder (10 dage) sender du de eksponerede dosimetre til laboratorium – og modtager efter nogle uger en rapport, som angiver radoniveau i dit hus.

Måling med Elektrisk Radonmåler.

Wave Elektrisk radonmåler til vægmontering. Måler kontinuert radonniveau, temperatur og fugtighed. Aflæses via Bluetooth på Smartphone eller iPad.

Canary Elektrisk radonmåler måler radonniveau per dag, per 7 dage og total målt gennemsnit
Elektrisk måleinstrument (lejet for to måneder).

Canary Elektrisk måleinstrument.

Du køber to eller tre elektriske måleinstrumenter. Vi sender med posten, og du måle radon i 2 måneder i fyringssæsonen fra oktober til april, hvor temperaturforskellen mellem ude og inde er størst. Du modtager også et måleskema, hvor du hver uge nedskriver to målinger (dato / klokkeslæt  /  Long Time Average / Short Time Average 1 dag / Short Time Average 7 dage).

Efter 2 måneders måling returnerer du det udfyldte måleskema til os – og du modtager efter en uge en rapport, som angiver radonniveauet i dit hus. (Måleinstrumentet udregner løbende en gennemsnitsværdi (LOMG TIMR AVERAGE) for dit radonniveau).

Du kan rekvirerer flere måleskemaer og fortsætte målingerne. Du kan således foretage forbedringer, og måle forbedringernes effekt. Du skal gennemføre måleiner over mindst to måneder efter forbedringerne. Herefter sender du skemaet til os – og du modtager efter en uge en rapport, som angiver radonmålingens årsmiddelværdi for radonniveau i dit hus.

Måling

Sørg for at måle over en længere periode og i flere af boligens rum. Følg den anvisning, der følger med målerne. Det er bl.a. vigtigt, at målerne ikke udsættes for kraftige luftstrømme, høj varme og direkte solindfald. Målerne må ikke flyttes til andre positioner under målingen.

Målerne placeres:

  • 0,25 m fra ydervægge
  • 0,5 – 1,5 m over gulv
  • 0,5-1 m fra døre, vinduer, ventilation, radiatorer, varmeovne og lamper.

Ved måling med elektroniske målere, anbefales at notere måleresultater i et skema. Aflæsning anbefales udført på samme tidspunkt på dagen og ca to gange om ugen, f.eks mandag og torsdag kl 0730 om morgenen. Radonniveau varierer meget over døgnet og over tid, så apparatet udregner en middelværdi over tid. Radonniveau er ofte lavere om morgenen. Det er grunden til at det anbefales at måle i to måneder (eller bedre i tre måneder).

Målt radonniveau over tid.

For at opnå er retvisende måling af radonniveau er det vigtigt at der måles over længerer tidsperioder, da variationen i radonniveau kan være meget stor. Ved at måle i en periode på tre måneder (100 dage) vil målingen vise et gennemsnitlige radonniveau – som er meget tæt på det aktuelle radonniveau. Ved måling over tre måneder vil målingen vise en radonværdi +/- 10-15%.

Det er vigtigt at den målte radonværdi er så nøjagtig som muligt. For højt radonniveau resulterer i skadeligt indeklima – og udbedring af boligen er merer onmostningsfuld, jo højerer radonniveauet er.

Her kan Radonfokus hjælpe:                                ( tekst nedenfor tilføjet)

Radonfokus sælger målebokse og elektriske måleapparater. 

Radonfokus udlejer elektriske målebokse.

Radonfokus hjælper med at placerer måleudstyret.

Radonfokus udarbejder rapport over målingen.

Radonfokus anviser forbedringsforslag.

Radonfokus er behjælpelig med praktisk udbedring af mindre forbedringer.

Radonfokus er behjælpelig med at planlægge og gennemføre større forbedringsopgaver.

Radonfokus entrerer med andre fagfolk og firmaer, som kan assisterer med radon forbedringer, hvor det er tiltrængt.

Radonfokus er klar med råd og vejledning om radon og hjælper efterfølgende  kan efterfølgende være behjælpelig med at nedbringe for højt radonniveau.